BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

Hotline Kinh Doanh: 0914.83.55.33

BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC LÀ GÌ?

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là bảo hiểm bắt buộc phải tham gia đối với  các Tổ Chức, Doanh Nghiệp, Công Ty, Cửa Hàng, Cơ Quan , cho  các ngành nghề như , may mặc, tòa nhà, hàng hóa trong kho, máy móc thiết bị, nhà xưởng, bệnh viện v.v…

ĐỐI TƯỢNG MUA BẢO HIỂM CHÁY NỔ

Bên  mua bảo  hiểm: Cơ quan, tổ chức và cá  nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban  hành  kèm  theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính  phủ  quy định  chi  tiết  thi  hành  một số điều của Luật  phòng  cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật  phòng  cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM CHÁY NỔ

Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:

 • Bất động sản: Là các kiến trúc xây dựng, lắp đặt (tòa nhà văn phòng, chung cư, nhà tư nhân, các kiến trúc xây dựng khác… và hệ thống máy móc thiết bị gắn với bất động sản (hệ thống máy lạnh, hệ thống đèn, hệ thống điện…).
 • Tài sản bên trong (bao gồm máy móc thiết bị, nội thất và các tài sản giá trị khác chứa trong tòa nhà,căn hộ…).
 • Nhà máy: Bao gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị, kho hàng, nguyên vật liệu, thành phẩm….
 • Các kho hàng: Bao gồm khung nhà kho và hàng hóa chứa trong kho.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này phát sinh từ rủi ro cháy, nổ, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 nghị định số: 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Là số tiền bồi thường tối đa mà PVI trả cho người được bảo hiểm khi có tổn thất được bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm do Người được bảo hiểm tự tính toán và quyết định

Số tiền bảo hiểm phải thể hiện toàn bộ giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

CƠ SỞ QUYẾT ĐỊNH SỐ TIỀN BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM:

Nếu tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm quá cao (tự định giá tài sản quá cao so với giá trị thực tế): Khách hàng sẽ phải trả phí bảo hiểm cao hơn và khi xảy ra tổn thất thì PVI cũng chỉ bồi thường đúng bằng giá trị thực tế của tài sản.

Nếu số tiền bảo hiểm quá thấp (tham gia bảo hiểm dưới giá trị): Khi xảy ra tổn thất Khách hàng sẽ không được bồi thường đầy đủ và số tiền bồi thường sẽ bị khấu trừ theo tỷ lệ .

Ví dụ: Giá trị thực tế của toà nhà (giá trị xây dựng mới, giá trị này có ghi trên sổ sách) = 200 tỉ

Do lỗi bất cẩn của nhân viên, toà nhà bị cháy, khoảng hai tầng lầu bị thiệt hại nặng nhất, tổng thiệt hại ước tính 20 tỉ đồng.

* Nếu khách hàng tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm = 200 tỉ (bảo hiểm đúng giá trị) thì khi xảy ra tổn thất khách hàng sẽ được bồi thường đầy đủ giá trị tổn thất. Cụ thể trong trường hợp trên, Khách hàng sẽ được bồi thường 20 tỉ.

* Nếu khách hàng tham gia bảo hiểm với số tiền = 100 tỉ (bảo hiểm dưới giá trị 50%) thì khi xảy ra tổn thất trên, Khách hàng sẽ chỉ được bồi thường : 20 tỉ x 50% = 10 tỉ. Do vậy khách hàng sẽ không được bổi thường đầy đủ.Điều này càng nguy hại hơn trong trường hợp tổn thất toàn bộ hoặc nghiêm trọng.

Như vậy có thể thấy việc mua bảo hiểm đầy đủ và đúng giá trị là rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

MỨC MIỄN BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

Là số tiền mà người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm.

Ví dụ : Mức miễn thường trên hợp đồng là: 20 triệu đồng / mỗi vụ tổn thất.

– Khi xảy ra tổn thất với giá trị thiệt hại nhỏ hơn 20 triệu đồng: Quý khách phải tự chi trả.

– Khi xảy ra tổn thất với giá trị thiệt hại trên 20 triệu: PVI sẽ bồi thường giá trị tổn thất trừ đi 20 triệu đồng.

Mức miễn bồi thường được quy định trong mỗi hợp đồng bảo hiểm để khách hàng có trách nhiệm tự giữ gìn tài sản của mình và tránh cho các doanh nghiệp bảo hiểm phải giám định, chi trả cho những tổn thất nhỏ nhặt gây phiền hà và lãng phí.

NHỮNG ĐIỂM LOẠI TRỪ

a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này (trừ cơ sở hạt nhân), doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

 • Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên.
 • Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.
 • Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.
 • Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.
 • Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.
 • Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.
 • Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.
 • Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.
 • Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.

b) Đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

HỒ SƠ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

 1. Giấy yêu cầu bảo hiểm cháy nổ
 2. Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ
 3. Giấy chứng nhận bảo hiểm
 4. Biên bản kiểm tra PCCC

THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM

Bước 1: Tải mẫu đơn yêu cầu cấp bảo hiểm  cháy nổ

Bước 2: Điền đơn yêu cầu bảo hiểm, ký tên, đóng dấu

Bước 3: Scan và gửi mẫu đơn yêu cầu,  và biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy gửi về:

 • Zalo: 0914835533hoặc 0907740931
 • Hoặc gởi thông tin qua Email: info@dailybaohiem.com.vn
 • Hoặc gởi thư về địa chỉ: CÔNG TY BẢO HIỂM PVI SÀI GÒN  Toà nhà Central Park II, 117 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG KINH DOANH

261-263 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Liên hệ:
E: info@dailybaohiem.com.vn
M: 0914.83.55.33

Giờ làm việc:
Thứ 2-6: 8:00-17:00
Thứ 7: 8:00-14:00

Đặt mua bảo hiểm

  Cách tính phí

  Theo biểu phí quy định tại  Mục I phụ lục II nghị định số: 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ

  Phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm.

  Ví dụ: Bảo hiểm cho block tòa nhà chung cư

  Tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng là 0.105% / số tiền bảo hiểm + 10%VAT

  Phí bảo hiểm = 10 tỉ x 0.105% + 10% VAT = 11.550.000 đ

  Tùy vào loại tài sản được bảo hiểm và ngành nghề kinh doanh mà PVI áp dụng tỷ lệ phí khác nhau.

  VĂN PHÒNG KINH DOANH

  261-263 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ:
  E: info@dailybaohiem.com.vn
  M: 0914.83.55.33

  Giờ làm việc:
  Thứ 2-6: 8:00-17:00
  Thứ 7: 8:00-14:00

  HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

  Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau:

  1. a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.
  2. b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  3. c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).
  4. d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.
  5. đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.
  6. e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

  Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ và điểm e. Doanh nghiệp bảo hiểm thu thập tài liệu quy định tại điểm d.

  Khi xảy ra cháy nổ, người được bảo hiểm phải:

  • Bước 1: Ngay lập tứcthực hiện các biện pháp chữa cháy tại chỗ (trong khả năng của mình để giảm thiểu tổn thất)
  • Bước 2: Báo ngay cho PCCC (114)
  • Bước 3: Báo cho PVI

  Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo tổn thất, PVI sẽ cùng Người được bảo hiểm và Công Ty Giám Định độc lập tiến hành giám định hiện trường. Nếu quá thời hạn trên PVI sẽ phải chấp nhận hiện trường và biên bản giám định do Người được bảo hiểm cùng Cơ quan chức năng và chính quyền nơi xảy ra sự cố lập ra.

  – Mức độ thiệt hại sẽ do cơ quan giám định độc lập xem xét (phí giám định do PVI thanh toán) và được sự nhất trí của PVI và người được bảo hiểm.

  – Nếu hai bên không thống nhất được mức độ thiệt hại, sự việc sẽ được đưa lên Toà Án Kinh Tế để giải quyết.

  – PVI sẽ thanh toán toàn bộ số tiền bồi thường tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm cho Người được bảo hiểm trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sợ khiếu nại bồi thường của Người được bảo hiểm.

  VĂN PHÒNG KINH DOANH

  261-263 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

  Hotline bộ phận kinh doanh: 0914.83.55.33

  TRUNG TÂM BỒI THƯỜNG PHÍA NAM

  Tầng 1, tòa nhà PV Gas Tower, 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.

  Hotline bồi thường 24/7: 1900.54.54.58

  TRUNG TÂM BỒI THƯỜNG PHÍA BẮC

  Tầng 8, Tòa nhà PVI 154 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Hotline bồi thường 24/7: 1900.54.54.58

  BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

  VĂN PHÒNG KINH DOANH

  261-263 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ:
  E: info@dailybaohiem.com.vn
  M: 0914.83.55.33

  Giờ làm việc:
  Thứ 2-6: 8:00-17:00
  Thứ 7: 8:00-14:00

  KHUYẾN MÃI

  BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC
   

  VĂN PHÒNG KINH DOANH

  261-263 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ:
  E: info@dailybaohiem.com.vn
  M: 0914.83.55.33

  Giờ làm việc:
  Thứ 2-6: 8:00-17:00
  Thứ 7: 8:00-14:00

  TÀI LIỆU MẪU

  • Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ban hành kèm theo nghị định 23/CP

  • Quy tắc bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt ban hành kèm theo Quyết định số 283/QĐ‑PVIBH ngày 13/04/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI

  BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC
   

  VĂN PHÒNG KINH DOANH

  261-263 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ:
  E: info@dailybaohiem.com.vn
  M: 0914.83.55.33

  Giờ làm việc:
  Thứ 2-6: 8:00-17:00
  Thứ 7: 8:00-14:00

  QUÝ KHÁCH CẦN TRỢ GIÚP?

  Hãy để lại thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách

   © Copyright - Đại lý Bảo hiểm - Bảo vệ giá trị - An tâm vui sống
   0914835533 (Bấm gọi)